Klanten

 

Meer dan 100 tevreden klanten gebruiken onze software en diensten.
Een greep uit onze klantenbestand:

Acerta

Acerta beheert de opleidingen van zijn medewerkers Course Control, Learning Portal, Personal Development Plan en Quality Sensor. De Xaurum LMS software wordt in Saas mode ingezet via het Intranet van Acerta.

KRT

Het Kwaliteitsregister Tandartsen heeft PE-Online ingezet om zowel het accreditatieproces als het herregistratieproces te automatiseren en online beschikbaar te stellen.

ASR verzekeringen

a.s.r beheert de opleidingen, competenties, opleidingsobjectieven en WFT certificaten van zijn medewerkers met Xaurum software. Hiervoor worden Course Control, Learning Portal, Personal Development Plan en Quality Sensor ingeschakeld.

NAPA

De NAPA is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van Physician Assistants in Nederland. De uitvoering van deze taak komt voort uit de Wet BIG ex. artikel 36 A. Met PE-online worden deze processen ondersteund.

Candriam Investors group

Candriam Investor Group beheert zijn opleidingsprocessen met Xaurum software. Course Control en Quality Sensor worden gebruikt .Het leerproces wordt van inschrijving tot evaluatie beheerd . De sociale balans wordt automatisch berekend.

Knmg

De KNMG is verantwoordelijk voor de registratie en herregistratie van alle medisch speciialisten. Met PE-online (project GAIA) worden deze processen ondersteund.

Ageas

De verzekeringsbedrijven Ageas, Rias,Tesco Underwriting en Kwikfit beheren al hun training processen met Xaurum software. Hiervoor wordt Course Control, Learning Portal en Quality Sensor ingezet.

V&VN

V&VN faciliteert het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Zorgprofessionals. Deze registers maken gebruik van PE-online.

ECS

ECS, lid van de groep GDF SUEZ Energie Services, staat in voor een onafhankelijke controle voor alle ondernemingen die onderhouds- en ontsmettingswerken uitvoeren op nucleaire sites. ECS beheert zijn opleidings- en certificatieprocess met Course Control en Quality Sensor van Xaurum.

EDF Luminus

EDF Luminus zet Test Maker in voor het beheer van kennis testen. De vragen worden dynamisch geselecteerd in functie van de afdeling waartoe de werknemers behoren.

KABIZ

KABIZ zet PE-Online is als tool voor hun accreditatieproces en portfolio's van diverse beroepsgroepen.

SKP

De SKP heeft voor al haar paramedische beroepsgroepen digitale portfolio ingericht in PE-Online. Daarnaast accrediteert stADAP in dit portaal de nascholingen.

Belfius

Belfius Bank & Verzekeringen beheert nu al zijn training processen met Xaurum. Xaurum software wordt nu gebruikt zowel door het personeel van de bank als van de verzekeringen.

Generali

Generali beheert de opleidingen van zijn makelaars en medewerkers met Course Control en Quality Sensor. De Xaurum software wordt geintegreerd in het makelaarsportaal van Generali. Makelaars kunnen hun opleidingen en hun certificaten voor de wet Cauwenbergs hiermee beheren.

NVKF

De Nederlandse Vereniging van Klynische Fysica heeft PE-Online ingezet binnen al haar werkterreinen. Zowel het accrediteren van nascholingen als de herregistratie van de professionals hebben zij hiermee middels PE-Online geautomatiseerd.

RB

PE-Online helpt het Register Belastingadviseurs al geruime tijd bij hun herregistratieproces en bij het accrediteren van scholingsaanbod.

Baloise

Baloise Insurance beheert de opleidingen van zijn makelaars met Xaurum software. Hiervoor worden Course Control, Development Plan en Quality Sensor ingeschakeld worden. Makelaars kunnen hun opleidingen en attesten voor de wet Cauwenbergs hiermee beheren.

NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het beheren van de portfolio voor permanente educatie van de professional en het accreditatieproces van scholingen is met PE-online geautomatiseerd.

NVvPO

Voor de NVvPO wordt PE-online ingezet om zowel het accreditatieproces als het herregistratieproces te automatiseren en online beschikbaar te stellen.

PE - online

Behandelt al uw permanente educatie verplichtingen

Course Control

Het leer management systeem voor je opleidingen

Learning Portal

E-Learning en Persoonlijke Ontwikkeling in een portaalsite op maat en merk

Quality Sensor

Evaluatie formulieren en online Testen